Övriga hundsporter

Miqro & Myzaq

med matte Marie

Övriga hundsporter

Eftersom vi provar oss fram hamnar här alla tränings- och tävlingsfilmer som inte passar in i någon av de andra kategorierna men som fortfarande har med hundsport att göra. Jag sorterar upp dem på respektive hund så att det går lättare att följa deras utveckling.